Contact

RENNER Sp. z o.o.
ul. Chabrowa 9
55-003 Krzyków
Poland
tel.: +48 796 400 555
email: info@renner-moto.com

Account Numbers:

(PLZ): 29 1950 0001 2006 0703 7481 0002
(EUR): 02 1950 0001 2006 0703 7481 0003

VAT: PL8961515241
KRS: 0000379398
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy (wpłacony): 40 000 PLN
Your Name (required)

Your Email (required)

Your Message